Naše společnost poskytuje po celé České republice bezplatné poradenství. Náš technik přijede přímo na stavbu, nebo do rekonstruovaného objektu, a doporučí na základě konkrétních podmínek nejvhodnější druh izolace a správný technologický postup.

Zároveň jsme schopni provést výpočet prostupu tepla a vodních par konstrukcí, takže budete mít jistotu, že zvolená skladba je pro Vás optimální a nebudete v budoucnu řešit problémy s kondenzací vlhkosti v konstrukci. Na základě výpočtu také zjistíte, jak velký fázový posun prostupu tepla zvolená izolace umožňuje.

Poradíme Vám jak se správnou volbou typu izolace a jeho tloušťky, tak s technologickým postupem. Nejsou výjimečné situace, kdy náš technik radí přímo na stavbě i v průběhu realizace – např. s řešením detailů při opláštění budov, při instalaci záklopů, parobrzd, atd.

Prodejem izolace naše práce nekončí – spokojení jsme až tehdy, kdy zákazník pochvalně ocení přínos přírodní izolace při fungování domu.

Konzultace poskytujeme i telefonicky. Za žádnou z těchto služeb si nic neúčtujeme a nejsou podmíněny nákupem zboží.

Stačí objednat konzultanta prostřednictvím odkazu na našich stránkách, nebo zatelefonovat na některé z telefonních čísel v kontaktech a na dalším postupu se domluvíme 😊

© 2015 iChoice spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Powered by iChoice ipStore.